تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی

سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (توجه به بُعد معنوی در طاعات الهی)
قبل از ظهر ۱ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۰۵
دفاع و ایستادگی, انقلاب اسلامی و تحول جوانان, تحول روحی جوانان, دفاع, ملت ایران, ایستادگی, جنگ, نه غربی نه شرقی,
تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی

مردم یک تحول الهی پیدا کرده‌اند، و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را- مثل قدرت شیطانی رژیم سابق- در هم شکستند، و مقابل همه قدرت‌ها هم ایستاده‌اند؛ مردانه ایستاده‌اند، مشتشان را هم محکم نگه داشته‌اند، می‌گویند ما نه‌ شرق را می‌خواهیم، نه غرب را می‌خواهیم. اگر شرق با ما بسازد و نخواهد به ما آن طمطراق شرقیت خودش را نشان بدهد، ما اهل جنگ نیستیم، اگر غرب هم همین طور باشد ما نیستیم. هر یک از اینها بخواهند تعدی بکنند ما تا آخر نفرمان می‌ایستیم مقابلش.