حکومت عدالت

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره جنایات شاه و اهداف انقلاب‌
۱۹ مهر ۱۳۵۷/ ۸ ذی القعده ۱۳۹۸
حکومت اسلامی, حکومت اسلامی و حاکمان, رژیم پهلوی, حکومت دینی, حکومت محرومین, جنایات پهلوی,
حکومت عدالت

این وضع را باید به هم زد. و تا محمد رضا و دودمان پهلوی هست، ما نمی‌توانیم یک روی آزادی و یک روی استقلال برای مملکتمان ببینیم. این یک نوکری هست که گذاشته‌اند او را اینجا و «مامور» برای وطنش هست! خودش هم می‌گوید «ماموریت برای وطنم»! راست می‌گوید اما ماموریت از آمریکا! مامور است از جانب امریکا برای وطنش که این وطن را، وطن بیچاره را، نه بگذارد رشد معنوی بکند و نه مالشان را خودشان بخورند. مالشان باید نصیب آمریکا بشود.
ما که می‌گوییم حکومت اسلامی، می‌گوییم حکومت عدالت، ما می‌گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند، دستش را دراز نکند بیت المال مسلمین را بردارد، ما این یک مطلب را می‌گوییم. این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری که گفته بشود، برای هر کس گفته بشود، از ما می‌پذیرند. ملت ما امروز قیام کرده است برای این مطلب که این آدم به ما خیانت کرده، اموال ما را خورده است و برده است.