تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات

پیام چهارده ماده‌ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور
۹ اسفند ۱۳۵۷/ ۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹
حکومت اسلامی, خدمت به مردم, تجمل گرایی, حکومت دینی, وزارتخانه ها و ادارات, مردم سالاری,
تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات

باید تمام ادارات از نخست‌وزیری تا کوچکترین اداره از تجمل‌پرستی و اسراف و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم را سریعاً انجام دهند.
البته مردم شریف می‌دانند که وزارتخانه‌ها و ادارات در جمهوری اسلامی باید از بُن تغییر کند تا از فرم غربی و سلطنتی درآمده و به صورتی انسانی و اسلامی درآید.