مسجد، مرکز بسیج نیروها

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی- اتحاد حوزه و دانشگاه)
۱۴ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۰ رجب ۱۴۰۰
بسیج و مساجد,
مسجد، مرکز بسیج نیروها

نماز جمعه وقتی که بپا می‌شد، در نماز جمعه بسیج می‌کردند طوایف را برای مقابله با دشمنهای اسلام. مسجدها ستاد بود.