مسجد،مرکز قیام

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (منشا مخالفتهای دشمن با روحانیت)
۲۶ آبان ۱۳۵۹/ ۸ محرم ۱۴۰۱ «۱»
بسیج و مساجد,
مسجد،مرکز قیام

در این دو سه سال اخیر، مسجد یک محلی بود که مردم را به نهضت و به قیام بر ضد ظلم تهییج می‌کرد.