مسجد،مرکز بسیج عمومی

سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون (توصیه به روحانیون)
۱۸ شهریور ۱۳۶۰/ ۱۰ ذی القعده ۱۴۰۱
بسیج و مساجد,
مسجد،مرکز بسیج عمومی

این بسیج عمومی، که الآن در ایران هر وقت که سپاه پاسداران بگویند، مردم بسیج می‌شوند، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این مسائل بود.