لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران (آزادی در حکومت اسلامی)
۲۳ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۸ رجب ۱۳۹۹
جمهوری اسلامی, حکومت اسلامی, اصلاح امور, حکومت دینی, نظام اسلامی, وزارتخانه ها و ادارات, دادگاه,
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی همه چیزش باید اسلامی باشد؛ اداراتش باید اسلامی باشد؛ تحول لازم دارد؛ حالا باز نیست. دادگستری باید اسلامی باشد، قضات باید قضاتی که اسلام تعیین کرده است باشند؛ تا حالا نشده است این. فرهنگ باید یک فرهنگ اسلامی باشد؛ و از این فرهنگ وابسته و استعماری بیرون بیاید؛ و حالا نشده است باز.