لزوم تحول توامان در نظام و افراد

سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز (مقصد انبیا)(
۱۷ تیر ۱۳۵۸/ ۱۳ شعبان ۱۳۹۹
جمهوری اسلامی, حکومت اسلامی, اصلاح جامعه, اصلاح امور, حکومت دینی, نظام اسلامی, وزارتخانه ها و ادارات, جامعه اسلامی,
لزوم تحول توامان در نظام و افراد

جمهوری اسلامی این است که اداره مالیه‌اش هم اسلامی باشد؛ اداره عدلیه‌اش هم اسلامی باشد. تحول باید پیدا بشود. تحول در نظام و تحول در افراد که این نظام را می‌خواهند پیش ببرند. به مجرد اینکه تحول در نظام هم باشد و تحول در افراد نباشد، فایده ندارد. برای اینکه وقتی تحول در افراد نباشد، اگر حالا هم یک کسی یک تحولی در نظام درست کند، فردا همین افرادند که این نظام را می‌خواهند پیش ببرند؛ همین افراد نظام را مُعْوَج می‌کنند؛ بر خلاف می‌کنند.