سعی در تعلیم جوانان

پیام به بسیجیان و ملت ایران در هفته بسیج (ضرورت حراست از اسلام و کشور)
۴ آذر ۱۳۶۰/ ۲۸ محرم ۱۴۰۲
بسیج,
سعی در تعلیم جوانان

بسیج مستضعفان- که سالروز آن را به ملت ایران و جوانان متعهد و مومن تبریک می‌گویم- در تعلیم و تربیت به جوانان و نوجوانان مساعی جمیله خود را روز افزون کند.