بسیج،موهبت الهی

سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایده رزمندگان اسلام با دشمنان)
صبح ۱۸ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۲
بسیج,
بسیج،موهبت الهی

خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید.