سلطه فرهنگی، بزرگترین مصیبت مسلمین

سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان (لزوم بیداری مسلمین)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۵ رجب ۱۴۰۰ «۱»
استکبار جهانی,
سلطه فرهنگی، بزرگترین مصیبت مسلمین

اين غرب يا شرق كه سلطه پيدا كرده است بر همه ممالك اسلامى، مهمش اين سلطه فرهنگى بوده است. در آن مراكز تربيت مى‌شدند بچه‌هاى ما به تربيتهايى كه وقتى كه از دانشگاهها بيرون مى‌آمدند طرفدار غرب يا طرفدار شرق بودند. همين جوانهايى كه شما ملاحظه مى‌كنيد كه الآن يا براى چين يا براى شوروى يا براى امريكا در ممالك مختلف فعاليت مى‌كنند، و الآن در ايران خصوصاً [فعاليت‌] مى‌كنند، اينها بسيارشان از همين دانشگاهها بيرون آمده‌اند، يعنى با اين تربيت بيرون آمده‌اند كه خودتان چيزى نيستيد! عمال آنها، چه آنهايى كه قلمفرسايى مى‌كردند و غربزده بودند، و چه آنهايى كه در مدارس ما مشغول تربيت بودند، اينها همه اين معنا را متفق الكلمه بودند كه ما خودمان ازمان چيزى نمى‌آيد! ما بايد دنباله غرب باشيم، يا دنباله شرق باشيم. مصيبت بزرگ براى مسلمين همين فرهنگى است كه در بين مسلمين رواج پيدا كرده، و جوانهاى ما را مى‌كشاند يا به آن طرف يا به آن طرف.