متجاوز نبودن ایران در جنگ

سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش (اتحاد مسلمین- جنایات صدام)
صبح ۱۷ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۲
دفاع و ایستادگی, جنگ و احکام فقهی آن, جنگ تحمیلی, صدام, دفاع,
متجاوز نبودن ایران در جنگ

به اسم اینکه ایران و ایرانیها فارس و مجوسند، با تحریک امریکا، از زمین و دریا و هوا به ایران حمله کرد، و ملت ما وقتی که متوجه گشت، همراه با قوای مسلح اسلام، آنها را متوقف ساخت. و الآن هم که سال سوم جنگ نزدیک است، صدام مهاجم و ما همیشه در حال دفاع بوده‌ایم. ما بر حسب حکم اسلام و قرآن و عقل نمی‌توانیم که دفاع نکنیم. آنها هر روز به شهرهای ایران و بر روی مردم بی‌دفاع، بمب و یا موشک می‌اندازند و تا زمانی که آنها این گونه تجاوز می‌کنند، ما دفاع خواهیم کرد.

...اینها با کمک رادیوهای بیگانه تبلیغ می‌کنند که ایران می‌خواهد کشورهای خلیج فارس را بگیرد. ما همان گونه که مکرر گفته‌ایم، شارع مقدس به ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، اما اینکه مسلمین از جان و مال و نوامیس خود دفاع کنند، این را، هم خدا و هم عقل و هم شرع اجازه می‌دهد. ما ملت مظلومی هستیم و از شما می‌خواهیم در مسائل مربوط به ما تحقیق کنید.