صدام و حزب بعث عامل تجاوزات

پیام به اعضای سمینار «لبیک یا امام»؛ (لزوم حضور فعال در جبهه‌ها)
۱۵ فروردین ۱۳۶۵/ ۲۴ رجب ۱۴۰۶
جنگ تحمیلی, صدام, حزب بعث,
صدام و حزب بعث عامل تجاوزات

در طول این چند سال جنگ تحمیلی، برای آنان و حتی سازمانهایی که تا دیروز به حمایت از صدام برخاسته بودند به خوبی آشکار گردیده است که تنها کسی که در این جنگ عامل آن همه تجاوزها و شرارتها، کشتارها، و ناامن کردن دریاها، و حمله به هواپیماهای غیر نظامی، و استفاده از بمبهای شیمیایی و نقض حقوق و قوانین بین المللی است، شخص صدام و «حزب بعث» عراق است.