رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود

پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)
۲۷ شهریور ۱۳۶۰/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۱
آمریکا و انقلاب اسلامی, اسلام, انقلاب اسلامی ایران, دشمنی با اسلام ناب, کشورهای اسلامی, صدام, حزب بعث, مقایسه انقلاب ها, آمریکا و کشورهای اسلامی,
رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود

آنچه تا کنون از انگیزه صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن‌بینان نباید مخفی باشد آن است که ابرقدرتان جنایتکار و خصوصاً آمریکا در این انقلاب به این نتیجه رسیده‌اند که انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلابهای غیر الهی تاریخ فرق اساسی دارد و رمز پیروزی شگفت‌انگیز آن را پس از تجزیه و تحلیل، در اسلام راستین یافتند. چنانچه رمز وحدت کلمه و نهضت همه اقشار ملت را نیز در اسلام بزرگ احساس کردند، و خطر عظیم صدور انقلاب و پرتو حق در جهان اسلام بلکه در جهان مستضعفان آنان را در وحشت انداخت؛ وحشتی که در آن کوتاه شدن دست جنایتکارشان از کشورهای اسلامی بلکه از کشورهای مظلوم‌ تحت سلطه را در پهناور گیتی به عیان می‌دیدند.