آمریکا و فریب دادن شوروی

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)
۱۵ مرداد ۱۳۵۹/ ۲۴ رمضان ۱۴۰۰
استکبار جهانی, آمریکا و انقلاب اسلامی, دشمنی با اسلام ناب, اسلام آمریکایی, دفاع مقدس و دشمن, جنگ حق و باطل, شوروی, جنگ تحمیلی,
آمریکا و فریب دادن شوروی

چطور می‌توانیم ما عراق را، دولت عراق را مسلم بدانیم، در صورتی که اسلحه می‌فرستد به ایران، و دائماً ایران را مورد هجوم قرار می‌دهد، و برای آمریکا کار می‌کند؟ من گمانم این است که آمریکا، شوروی را هم بازی داده. شوروی الآن به عراق کمک می‌کند، در صورتی که عراق آمریکایی است، نه شوروی. کمکها را از او می‌گیرد که به ایران صدمه وارد کند و راه را برای آمریکا باز کند، نه اینکه بخواهد راه را برای شوروی باز کند. آمریکا بازی داده این شوروی را. آنها اسلحه می‌دهند که برای آمریکا کار کنند.آنها خیال می‌کنند این اسلحه را که می‌دهند به نفع شوروی است، و حال آنکه نیست به نفع شوروی.