صدام بازی‌خورده آمریکا

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و کارکنان هواپیمایی (رمز پیروزی)
صبح ۱۹ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۰۳
صدام, آمریکا و کشورهای اسلامی,
صدام بازی‌خورده آمریکا

آمریکا هم بازی‌اش داد که ایران دیگر چیزی ندارد، خوب ارتشش که از بین رفت و پاسدارها هم که چیزی نیستند و دیگر مردم هم که اصلًا کاری به این حرفها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر.