استفاده از جهالت صدام برای هجوم به ایران

پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)
۲۲ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۳
آمریکا، سردمدار استکبار جهانی, آمریکا و انقلاب اسلامی, جنگ تحمیلی, صدام, آمریکا و کشورهای اسلامی,
استفاده از جهالت صدام برای هجوم به ایران

آمریکا از جهالت و غرور و بلندپروازی صدام استفاده کرد و او را به هجوم به ایران واداشت. و به منطق آمریکا شکست عراق و ایران و از پا درآمدن هر دو یا ایران، در هر صورت به نفع اوست.