صدام زنگی مست آمریکا

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (برائت از مشرکان)
۶ مرداد ۱۳۶۶/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷
استقلال, آمریکا و انقلاب اسلامی, دفاع و ایستادگی, آمریکا, مقاومت, استقامت در نهضت, صدام,
صدام زنگی مست آمریکا

دوباره آمریکا همان تیغی که به دست محمد رضا سپرده بود در کف صدام این زنگیِ مست نهاد. صدام چه کرد؟ آیا صدام همان کاری را که شاه قبل از انقلاب انجام داده بود انجام نداد؟ شاه قبرستانهای ما را از سروهای بلند آزادی پر نساخت؟ آیا صدام که از قدرت برتر و مانور بیشتری برخوردار بود غیر از این کرد؟ آیا شاه کشورمان را به امریکا نفروخته بود؟ آیا صدام برای فروختن ایران به امریکا به صورت دیگری عمل نکرد؟ گفتم که خرابی‌های شاه را اگر مهلتمان دهند با تلاش همه دست‌‏اندرکاران و ملت شریف در بیست سال هم نمی‏‌توانیم آباد کنیم. آیا خرابی‌های صدام را می‏‌شود در کمتر از بیست سال آباد نمود؟ مردم شریف ایران و مسلمانان و آزادی‌خواهان تمامی جهان باید بدانند که اگر بخواهند بدون گرایش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و ابرقدرتی روی پای خویش بایستند، باید بهای بسیار گران استقلال و آزادی را بپردازند.