تصرف خوزستان و مراکز نفتی آن

پیام به رزمندگان و ملت ایران (مقامات معنوی رزمندگان- تجلیل از ایثارگران)
۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
صلح تحمیلی و حقیقی, نفت, صدام, صلح, آتش بس,
تصرف خوزستان و مراکز نفتی آن

صدام زمانی به دروغ پیشنهاد صلح می‌کرد که ایران زیر تاخت و تاز صدامیان خونخوار بسر می‌برد، او با این مقصد شیطانی تصمیم داشت هر چه زودتر خوزستان را تصرف نموده و با در دست داشتن منابع بزرگ نفتی و حمایت قدرتهای جهانخوار، منطقه را به آتش و خون بکشد، چرا که دیو سرکش نفس حیوانی او حد و مرزی نمی‌شناسد و تا منطقه از لوث وجود او پاک نشود روی امنیت نخواهد دید. همه می‌دانیم که هر روز دست صدام به خون صدها نفر مردم مظلوم ما آغشته است.