خوزستان مورد ادعای صدام

سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام (برکات میلاد و مبعث پیامبر)
بعد از ظهر ۱ دی ۱۳۶۲/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۴
صلح تحمیلی و حقیقی, صدام, صلح, خوزستان,
خوزستان مورد ادعای صدام

آخر شما آن صفحه صحبتهایشان را پهلوی هم بگذارید، آن روز می‌گوید اینها مجوس هستند، چه، ما می‌خواهیم برویم چه بکنیم، بگیریم اینجاها را چه بکنیم این عربستان، عربستان است باید ما بیاییم چه بکنیم، برای عربستان اسم می‌گذارند و نمی‌دانم اهواز را با «حای» «حُطّی» می‌نویسند و اینها. آن روزی که هجوم می‌کنند آن حرف را می‌زنند. امروزی که تودهنی خورده‌اند برای اینکه فرصت پیدا بکنند دوباره هجوم کنند، ادعا می‌کنند که آقا ما صلح طلبیم.