دفاع می کنیم، نه حمله

سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)
بعد از ظهر ۱۸ مرداد ۱۳۵۹/ ۲۷ رمضان ۱۴۰۰
صدور انقلاب, دفاع مقدس و شعارهای اصولی آن, دفاع,
دفاع می کنیم، نه حمله

عراق با ما الآن مدتهاست دارد حمله می‌کند و ما هیچ حمله‌ای به آنها نمی‌کنیم. آنها حمله می‌کنند ما دفاع می‌کنیم.دفاع‌ لازم است. ما می‌خواهیم که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگی‌مان را، انقلاب اسلامی‌مان را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل می‌شود.