تن دادن به ظلم حرام است

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ... (توصیه‌ها و تذکرات)
صبح ۲۷ مرداد ۱۳۶۰/ ۱۷ شوال ۱۴۰۱
تکلیف, دفاع و ایستادگی, جنگ و احکام فقهی آن, حفظ اسلام, حفظ نظام اسلامی, جنگ تحمیلی, صلح, دفاع, جنگ,
تن دادن به ظلم حرام است

اینهایی که در سرحدّات، اینهایی که به سرحدات حمله می‌کنند به ما، و لو فرض بکنید که مسلمان هستند، لکن چون حمله کردند دفاع واجب است و کشتن آنها هم تا دفعشان واجب است. نه اینکه ما سر جنگی داریم، ما می‌خواهیم عالم در صلح باشد. ما می‌خواهیم همه مردم، همه مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و تعدی کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم! نه، همان طوری که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است. دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور مسلمین یکی از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل می‌کنیم.کشور ما دارد به این واجب عمل می‌کند. آنها در جبهه و دیگران در پشت جبهه دارند به‌ این واجب عمل می‌کنند.