مقابله با متجاوز به حکم قرآن

سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش (اتحاد مسلمین- جنایات صدام)
صبح ۱۷ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۲
جنگ و احکام فقهی آن, جنگ تحمیلی, صلح, دفاع, جنگ,
مقابله با متجاوز به حکم قرآن

صدام در طول این مدت مرتب می‌گفت: «صلح» و صلح او عبارت از این بود که خوزستان به او داده شود. ما الآن هم صلح را می‌خواهیم، به شرط اینکه آدم متجاوز سر جایش بنشیند. ملت ما ایستاده و در صحنه است تا به خواسته‌های مشروع خود دست یابد؛ زیرا عراقیها به کشور ما آمده‌اند و هر کجا را که گرفته‌اند با بمب خراب کرده‌اند، به طوری که الآن بسیاری از شهرها و دهات غرب و جنوب به تل خاکی تبدیل گردیده است. حرف ما این است که متجاوز باید غرامت ما را بدهد و اشخاص با صلاحیت بیایند و متجاوز را تشخیص داده و مجازات کنند. ما هرگز به مردم عراق تعدی نکرده‌ایم. در حالی که نیروهای ما می‌توانند بغداد و یا بصره را بزنند، ولی این کار را نمی‌کنند. شما تحقیق کنید و ببینید که آنها هر روز آبادان و بعضی از شهرهای دیگر ما را می‌زنند و مردم بی‌دفاع ما را کشته و می‌گویند ما نظامیها را می‌کشیم.