ممانعت از حیات متجاوز

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی (آشنایی به وظایف اسلامی و میهنی)
صبح ۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳
رابطه با دولت‌های اسلامی, دفاع و ایستادگی, جنگ و احکام فقهی آن, قدرت دفاعی, کشورهای اسلامی, دفاع, دولت های منطقه,
ممانعت از حیات متجاوز

ما باید به همه کشورهای منطقه بگوییم که ما و اسلام به ما اجازه نمی‌دهد که حتی یک وجب از ملک شما و از مملکت شما تصاحب کنیم، ما دفاع داریم می‌کنیم از شما و از کشور خودمان. ما دفاع از نوامیس شما می‌کنیم، ما دفاع از علمای شما می‌کنیم، ما دفاع از متدینین شما می‌کنیم، ما دفاع از ملت شما می‌کنیم.لکن بعد از اینکه ان شاء الله پیروزی حاصل شد، کشور شما مال خود شماست و همه کشورهای منطقه مال صاحبانش هست و کشور اسلامی به یک وجب از خاک دیگران طمع ندارد. لکن نمی‌گذارد که کسانی که طمع در مملکت خودش دارند و کسانی که تعدی کردند به کشور ما، نمی‌گذارد آنها را به حیات خودشان ادامه بدهند.