شروع کننده جنگ نبودیم

پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول قطعنامه 598)
۲۹ تیر ۱۳۶۷/ ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸
استکبار جهانی, حفظ اسلام, جنگ تحمیلی, دفاع, مبارزه با استکبار, جنگ,
شروع کننده جنگ نبودیم

همه می‌دانند که ما شروع‌کننده جنگ نبوده‌ایم. ما برای حفظ موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع کرده‌ایم. و این ملت مظلوم ایران است که همواره مورد حمله جهانخواران بوده است؛ و استکبار از همه کمینگاههای سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی خود به ما حمله کرده است.