تعهد ما به اسلام، مانع پاسخ مشابه

سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج (وظیفه حجاج و روحانیون کاروانها
صبح ۳۱ مرداد ۱۳۶۱/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۲
جنگ و احکام فقهی آن, قوای مسلح و دفاع مقدس, تعهد, احکام شرع,
تعهد ما به اسلام، مانع پاسخ مشابه

همه گروههای دنیا، که دستشان قلم است، توی خانه‌شان نشسته‌اند، می‌نویسند؛ می‌نویسند که ایران نتوانست چه بکند، صدام چه کرد، چه کرد. هی از این مسائل می‌نویسند. ولی واقع مطلب را که اینها عوض نمی‌کند. واقع مطلب این است که اگر ایران دستش بسته نبود و اسلام دست ایران را نبسته بود، حالا دیگر شهر بصره که هیچ، شهر بغداد هم برایش چیزی باقی نمانده بود. اما چه کنیم که دست ما بسته است و دست شما باز. شما افسارتان دست شیطان است و او به هر جا که می‌گوید، عمل می‌کنید و ما افتخار به احکام اسلام می‌کنیم. دست ما را بسته است به اینکه نه، نباید هیچ تعدی بکنید، باید موافق اسلام عمل بکنید.