پشتیبانی ملت از قوای مسلح

پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش (رهنمود به نظامیان)
۲۹ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم, ملت ایران, شهادت طلبی,
پشتیبانی ملت از قوای مسلح

گمان ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز ملت عظیم الشان ایران از کوچک و بزرگ و زن و مردِ سراسر کشور این گونه پشتیبان قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به جبهه‌های جنگ برای فداکاری و شهادت سبقت گیرند.