پایداری در جنگ و دفاع

سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ (تحمل مصائب برای حفظ اسلام)
صبح ۱۸ شهریور ۱۳۶۳/ ۱۳ ذی الحجه ۱۴۰۴
دفاع مقدس,
پایداری در جنگ و دفاع

مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از توطئه‌ها به خود هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست از اسلام بکشیم و تکلیف ما بر خلاف این است.