مشارکت مردم در دفاع از اسلام

سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه (اخلاص در کارها- اتکال به خدا)
صبح ۲۸ تیر ۱۳۶۵/ ۱۱ ذی القعده ۱۴۰۶
دفاع مقدس,
مشارکت مردم در دفاع از اسلام

همه ملت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند. مساله، مسئله یک حکومت نیست، مساله، مسئله یک جنبه نیست، مساله، مسئله اسلام است. مساله اسلام؛ یعنی، بر زن و مرد این کشور واجب است که دفاع کنند، هر کس به اندازه‌ای که تواند باید دفاع بکند و این دفاع را باید تعقیب بکنیم تا ان شاء الله، به پیروزیهایی که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد، برسیم.