دفاع در برابر تجاوز دشمن

سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه (دفاع در مقابل متجاوز)
صبح ۱۵ فروردین ۱۳۶۴/ ۱۳ رجب ۱۴۰۵
دفاع مقدس,
دفاع در برابر تجاوز دشمن

ما از خدای تبارک و تعالی توفیق همه مسلمین را خواستاریم که در مقابل این عَلَم کفر قیام کنند، و یک کسی که با تمام قواعد بین المللی مخالفت می‌کند، صاف می‌گوید که «ما ساعت چند حمله می‌کنیم، حمله موشکی می‌کنیم به شهرهای ایران، به شهرهای مسکونی ایران» صریح می‌گوید، لکن هیچ کشوری او را محکوم نمی‌کند. و ما صریح می‌گوییم که ما ابداً نظر نداریم به اینکه به یک کشوری تعدی بکنیم. ما از خودمان دفاع داریم می‌کنیم و همه تبلیغات بر ضد ماست.