جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد

پیام چهارده ماده‌ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور
۹ اسفند ۱۳۵۷/ ۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد

به خواست خداوند متعال به زودى درباره شكل حكومت، رفراندم خواهد شد. لازم است تذكر دهم آنچه اين جانب به آن رأى مى‌دهم «جمهورى اسلامى» است و آنچه ملت شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پشتيبانى نموده است همين «جمهورى اسلامى» بوده است، نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. من از ملت شريف انتظار دارم كه به «جمهورى اسلامى» رأى دهند كه تنها اين، مسير انقلاب اسلامى است و كسانى كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند و علماى اعلام شهرستانها و قرا و قصبات و خود ملت مكلفند كه نگذارند كسى سلب آزادى از كسى بكند و مراقبت كنند آزادانه هر كس رأى خود را بدهد.