رأى من حكومت جمهورى اسلامی

سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
۱۰ اسفند ۱۳۵۷/ ۲ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
رأى من حكومت جمهورى اسلامی

روزنامه‌ها خودشان را اصلاح كنند؛ خيانت نكنند به اسلام و مسلمين، خون مظلومان ما را هدر ندهند، تبليغات سوء را منعكس نكنند؛ توطئه‌ها را جلوگيرى كنند لكن همه‌ مردم در آرا آزاد [ند]. وقتى رفراندم اعلام شد، رأى من حكومت جمهورى است، «جمهورى اسلامى» است. هر كس، هر كس كه تبعيت از اسلام دارد، جمهورى اسلامى بايد بخواهد. لكن، تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتى مى‌خواهيم، بگويند كه ما برگشت محمد رضا پهلوى مى‌خواهيم؛ آزادند! بگويند كه ما رژيم غربى مى‌خواهيم؛ «جمهورى باشد لكن اسلام نباشد»!
[از] اين آدمى كه مى‌گويد جمهورى باشد اسلام نباشد، بايد پرسيد كه از اسلام چه مى‌دانى و چه ديدى؟ چه بدى از اسلام ديدى؟ بايد به آن گفت كه اين اسلام است كه طاغوت را قطع كرد نه مردم؛ ايمان، طاغوت را قطع كرد نه من و تو! از اسلام چه بدى ديدى؟ آنكه مى‌گويد ما جمهورى دمكراتيك مى‌خواهيم يعنى جمهورى به فرم غرب، از اسلام چه بدى ديديد؟ چه مى‌دانيد از اسلام؟ اسلام تأمين آزادى، استقلال، عدل [است‌]. اسلام شخص اول مملكتش با يكى از رعايا فرق نداشت بلكه پايين تر از او بود در استفاده از ماديات. آزادى آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما- عليهم السلام- بلكه در زمان خود پيغمبر آزاد بود. حرفهايشان را مى‌زدند. ما حجت داريم. كسى كه حجت دارد از آزادى بيان نمى‌ترسد لكن توطئه را اجازه نمى‌دهيم. اينها حرف ندارند، توطئه مى‌كنند