مسئولیت جوانان در جنگ

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
صبح ۱۱ بهمن ۱۳۶۲/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۴
دفاع مقدس و اقشار مردم,
مسئولیت جوانان در جنگ

ما امروز ابتلا به این قدرتها داریم. و این جنگ را ما باید با پیروزی بزودی تمام کنیم. و این به این است که جوانهای ما بروند دنبال جنگ. جوانهای ما این طور نباشد که بگویند تمام شد و رفت سراغ کارش. خیر، تمام نشده، امریکا دنبال کار است. الآن امریکا به میدان آمده. البته میدانی که او می‌آید، آن میدان صحیحی نیست. آن برای انتخاباتی که حالا می‌خواهد بشود، از این حرفها زیاد می‌زند.لکن ما باید توجه بکنیم که سر و کارمان با یک جنگی است که سرنوشت یک ملت را این درست می‌کند. و باید هر چه زودتر این را تمام کنیم. و این، به این است که جوانهای ما بروند به جبهه‌ها، ننشینند که، این طور نباشد که بنشینند که دیگران برایشان کار کنند.همه‌مان مسئول هستیم.