توصیه به جوانان برای حضور در جبهه ها

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (تجلیل و تکریم از شخصیت حضرت علی «ع»)
صبح ۴ فروردین ۱۳۶۵/ ۱۳ رجب ۱۴۰۶
دفاع مقدس و اقشار مردم,
توصیه به جوانان برای حضور در جبهه ها

امروز همه ما مکلف هستیم.جوانهای ما باید این جبهه‌ها را پر کنند از انسانهای قوی که بحمد الله هم الآن پر کردند، لکن بیشتر لازم است. آقا قضیه، قضیه از بین رفتن اسلام، چه تشیع و چه تسنن، همه، از بین رفتنش و قضیه اینکه ما قیام کنیم و نگذاریم بشود. و بحمد الله تا حالا جوانهای ما اقدام کردند، قیام کردند و نخواهند گذاشت، لکن این اسباب این نمی‌شود که از دیگران‌ تکلیف سلب بشود که نه، دیگر لازم نیست کاری ما بکنیم. آن کسی که اشکال به جنگ دارد، واجب است برایش که برود جنگ.