اصرار بچه ها برای حضور در جنگ

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان خراسان (نماز جمعه و تاثیر آن در جامعه)
صبح ۳ آذر ۱۳۶۱/ ۸ صفر ۱۴۰۳
دفاع مقدس و اقشار مردم,
اصرار بچه ها برای حضور در جنگ

اجانب تبلیغ می‌کنند که در ایران بچه‌های کوچک را با زور به جبهه می‌فرستند، در حالی که چنین نیست. مردم می‌خواهند جلوی این جوانهای‌ چهارده پانزده ساله را بگیرند که به جبهه نروند، ولی آنها از دست پدر و مادرها فرار می‌کنند و به جبهه می‌روند. مسلماً فردی را که بالغ نیست، نه کسی می‌گوید به جبهه برو و نه کسی چنین حقی دارد که بگوید. مردم ما بحمد الله، خودشان از رفتن به جبهه‌ها استقبال می‌کنند و جبهه‌ها را پر می‌کنند.