ایستادگی جوانان در مقابل دشمن

سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایده رزمندگان اسلام با دشمنان)
صبح ۱۸ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
ایستادگی جوانان در مقابل دشمن

شما جوانها نشان دادید که در این میدانهای نبرد بین حق و باطل با اینکه آنها از ابزار جنگی فراوان و از افراد هم همین طور و از مصر و اردن و آنجاها هم مستقیماً به آنها کمک می‌شد و از سایر کشورها هم کمک مالی و کمک اسلحه و همه اینها می‌شد، مع ذلک، یک جمعیت کمی به حسب عدد، و قوی و شوکتمندی به حسب روح، در مقابل همه ایستادند و شکست دادند آنها را.