فداکاری جوانان در آغاز جنگ

پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)
۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۳ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
فداکاری جوانان در آغاز جنگ

آن روز که اول انقلاب بود و ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح ما آمادگی کافی نداشتند، صدام با همه تجهیزات و خیانت بعضی عناصر دست اندر کار، ناگهان از زمین و هوا و دریا به ایران تاخت و غافلگیرانه قسمت بزرگی از کشور ما را اشغال نمود. نیروهای مومن و جوانان فداکار به مجرد اطلاع راه را بر آنان بستند، و عقابان تیز پرواز نیروی‌ هوایی مواضع نظامی سرتاسر عراق را در هم کوبیدند.