حضور جوانان در جبهه ها

سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش (لزوم نابودی اسرائیل)
۲۳ خرداد ۱۳۶۱/ ۲۰ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
حضور جوانان در جبهه ها

کشور ما که سرمایه‌های بزرگ خود که عبارت از جوانهاشان باشد، در طبق اخلاص گذاشته‌اند و برای اسلام، برای دین خدای تبارک و تعالی جهاد می‌کنند. برای هر پیشامدی که برای مسلمین می‌شود، اینها در صحنه‌اند.