ایمان و ایستادگی جوانان رزمنده

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)
۳ مرداد ۱۳۶۱/ ۴ شوال ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
ایمان و ایستادگی جوانان رزمنده

این جوانها را که در رژیم سابق برایشان نقشه کشیده بودند که در مراکز فساد عمر خودشان را تباه کنند، امروز در مراکز فعالیت و جنگ و همه چیزهایی که برای کشور مفید است، مشغول فعالیت هستند. امروز آن چنان سرشار از ایمانند این سپاه پاسداران و این پرسنل ژاندارمری و ارتش و سپاه؛ همه، همه رزمندگان ما چنان سرشار از ایمان‌اند که در مقابل همه چیز ایستاده‌اند و پایداری می‌کنند.