جانبازی جوانان در جبهه ها

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
۱ فروردین ۱۳۶۲/ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و اقشار مردم,
جانبازی جوانان در جبهه ها

ما از شکر خدا نباید غافل باشیم که یک همچو وضعی الآن ما داریم، وقتی می‌رویم جبهه‌ها می‌بینیم که جبهه‌ها جوانها آن طور مشغول فعالیت هستند و مشغول جانبازی هستند.