نقش جوانان در جنگ

سخنرانی در جمع اعضای کمیسیونهای نفت و ارشاد مجلس (ایجاد فضای تفاهم)
صبح ۱۷ مرداد ۱۳۶۲/ ۲۸ شوال ۱۴۰۳
دفاع مقدس و اقشار مردم,
نقش جوانان در جنگ

این جوان‌های ما هستند که باید این سرنوشت را به آخر برسانند، و این جوان‌های ایران هستند که باید تنور جنگ را گرم نگه دارند، و بحمد الله رزمندگان ما در همه جا پیروزند.