روح بزرگ جوانان

سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (اجرای احکام خدا)
صبح ۲۹ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۲ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و اقشار مردم,
روح بزرگ جوانان

وقتی جوانان ما در جبهه‌ها آن فداکاری‌ها را می‌کنند، یا می‌آیند و با من صحبت می‌کنند، از روح بزرگ و صافی آنها حسرت می‌خورم. این وضع هر کجا پیدا شد پیروزی را به دنبال دارد. این مطلب هر کجا باشد، عنایات خدا را به دنبال دارد. پس از عنایت خدا، پیروزی حتمی است.