تشکر از فعالیت جوانان در جبهه

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران (خودکفایی)
صبح ۱ آبان ۱۳۶۲/ ۱۶ محرم ۱۴۰۴
دفاع مقدس و اقشار مردم,
تشکر از فعالیت جوانان در جبهه

من باید از این جوانهای عزیزی که جان خودشان را در دست گرفته‌اند و برای اسلام در این جبهه‌ها فعالیت می‌کنند، این قوای مسلحه ما از هر طایفه‌ای که هستند، و این جهاد سازندگی که آنها هم بسیار فعالیت می‌کنند، من باید از آنها تشکر کنم. و انصافاً ما رهین منت برای آنها هستیم که آنها دارند در جبهه‌ها با آن وضعی که هست فعالیت می‌کنند، و برای شما پیروزی می‌آفرینند، سرفرازی می‌آفرینند.