سنگرهای جوانان رزمنده

سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشا مفاسد عالم)
صبح ۱۴ بهمن ۱۳۶۳/ ۱۲ جمادی الاول ۱۴۰۵
دفاع مقدس و اقشار مردم,
سنگرهای جوانان رزمنده

جوان‌های ما کشته دادند، فداکاری کردند و الآن دارند می‌کنند. شما بروید ببینید این سنگرها را، ببینید مساجد است این سنگرها. این سنگرها مراکز عرفان است، مراکز توحید است و در این مراکز که شب آن طور مشغول هستند، روز هم آن طور فداکاری می‌کنند.