براى اسلام رأى بدهيد

سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر لرستان (عوامل پیروزی)
۲۸ اسفند ۱۳۵۷/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
براى اسلام رأى بدهيد

در اين رفراندمى كه مى‌شود، من خودم رأى مى‌دهم به «جمهورى اسلامى» و از شما هم تقاضا دارم كه براى اسلام رأى بدهيد و به جمهورى اسلامى رأى بدهيد. آنهايى‌ كه بر خلاف جمهورى اسلامى رأى مى‌دهند، آنها آزادند لكن بدانند كه اين يك امرى است كه مخالفت با ملت است، مخالفت با اسلام است؛ و من نصيحت مى‌كنم آنها را كه اين كار را نكنند و همه با هم به جمهورى اسلامى رأى بدهند.