درک جوانان از جنگ

سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان (تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج)
صبح ۲۵ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۳ رجب ۱۴۰۵
دفاع مقدس و اقشار مردم,
درک جوانان از جنگ

آن چیزی که برای ما بسیار مهم است اینکه جوانهای ما در سراسر کشور احساس کرده‌اند که خودشان باید از هر خطری که پیش می‌آید جلوگیری کنند و دنبال این نباشند که از خارج یا جای دیگر به آنها خدمت شود. و امتیاز ایران از جاهای دیگر در همین است که تا کنون نه از جهت مادی دستش را پیش دیگران دراز کرده و نه از جهات دیگر، و خودش روی پای خودش ایستاده و با تکیه بر خدا و خود، دفاع می‌کند و حق هم همین است.