تشکر از حضور و استقبال جوانان

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (مقصد انبیا، بازگشت به معرفه اللَّه)
۱ فروردین ۱۳۶۵/ ۱۰ رجب ۱۴۰۶
دفاع مقدس و اقشار مردم,
تشکر از حضور و استقبال جوانان

من باید تشکر کنم از این جوانهایی که، طبقات مختلفی که الآن از همه جای ایران مدتهاست به طرف جبهه‌ها می‌روند. اینها متحول شدند. اینها این دعایی که در روز عید می‌کنیم، در حق آنها به یک مقدار زیادی مستجاب شده است. آنها وضع روحی‌شان یک وضع روحی دیگری است، غیر از آنی است که ما داریم. آنها به میدان جنگ می‌روند، به میدان قتال می‌روند، به آغوش مرگ می‌روند با آن روی گشاده، با آن قلب قوی. انسان وقتی هر یک از اینها را می‌بیند، می‌بیند که با ما فرق دارند. ما از خدا می‌خواهیم که ما را هم نظیر آنها متحول کند. ما از آنها باید تشکر کنیم. ما باید دعا کنیم به آنها و من دعا می‌کنم به آنها.