نقش جوانان در دفاع

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (تجلیل و تکریم از شخصیت حضرت علی «ع»)
صبح ۴ فروردین ۱۳۶۵/ ۱۳ رجب ۱۴۰۶
دفاع مقدس و اقشار مردم,
نقش جوانان در دفاع

این جوانهای ما دارند از مال و جان همه این ملت دفاع می‌کنند، از مال و جان یک دسته که نمی‌کنند دفاع، دارند دفاع از همه حیثیت این ملت می‌کنند، از نوامیس همه می‌کنند.