حضور بانوان در جنگ

سخنرانی در جمع بانوان اردبیل (تاثیر حضور بانوان در صف مقدم نهضت)
۲۶ مرداد ۱۳۵۹/ ۶ شوال ۱۴۰۰ «۱»
دفاع مقدس و اقشار مردم,
حضور بانوان در جنگ

ملتی که [بانوانش‌] در میدانهای جنگ با ابرقدرتها و با مواجه شدن با قوای شیطانی قبل از مردها در این میدانها حاضر شده‌اند پیروز خواهد شد. ملتی که شهید در راه اسلام، هم از بانوان دارد و هم از مردها و شهادت را هم بانوان طلب می‌کنند و هم مردها، آسیب نخواهد دید.
ما امیدواریم به این سیل خروشان ملت که در جلوی آنها بانوان محترم که ارزشمندترین قشرهای ملت هستند و برای پیشبرد آمال اسلامی مجاهدت می‌کنند؛ به ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.