نقش زنان در جنگ

سخنرانی در جمع بانوان جامعه الزهراء (حضرت زهرا (س)، الگوی تمامی زنان)
۱۱ اسفند ۱۳۶۴/ ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۰۶
دفاع مقدس و اقشار مردم,
نقش زنان در جنگ

چنانچه یک عده از زن وارد بشوند در- فرض کنید- یک محلی که محل جنگ است، علاوه بر اینکه خودشان جنگ می‌کنند، مردها را که یک احساسی دارند نسبت به زنها، حساسیت دارند نسبت به زنها، مردها را قوه‌شان را دو چندان می‌کنند. این طور نیست که اینها اگر- فرض کنید- بروند دفاع کنند، فقط خودشان‌ دفاع کرده‌اند؛ خیر، دفاع کرده‌اند، خودشان دفاع کرده‌اند و دیگران هم به دفاع وارد کرده‌اند. مرد حساس است نسبت به زن، مرد اگر صد نفر مرد را ببیند که می‌کشند، ممکن است خیلی [ناراحت‌] نشود، اما اگر یک زن را ببیند که بی‌احترامی می‌کنند حساسیت دارد و لو اجنبی باشند آن زن، هیچ کار هم به او نداشته باشد، این یک حساسیتی است که مردها دارند. بنا بر این، پیشقدم شدن شما در همه مسائل من جمله مسائل دفاع، مسائل جهاد، مسائل کمک کردن به جبهه‌ها، مسائل وارد شدن در هر طریقه‌ای، اسباب این می‌شود که مردها هم بیشتر وارد بشوند، مردها هم قویتر بشوند.